מן הארכיון #1 / by michal zoran

נניח רגע בצד את הויכוח האם שוק לוינסקי היא שכונה בפני עצמה או לא (כן), כדי לספר שכשהוקם בשנת 1921, תוואי הרחובות שמופיע במפה הנושנה פה למטה נקרא ׳מרכז מסחרי׳ (כמו גם הרחוב הראשי של האיזור שהיום הוא ידידנו מטלון) והשכונה יועדה לשמש כאיזור מסחר יהודי עצמאי. בשל האיסור המוזר על הקמת חנויות בגבולות תל-אביב (תאשימו את ביאליק), נרכש הפרדס של חאג׳ מוחמד שיח עלי ששכן בין יפו לעיר והשטח חולק בין בני האגודה השיתופית שהיו אמונים על הפרויקט
 

מרכלת markolet